fish_out_istock_000019866253xsmall-1

Jaminan penukaran lokasi percuma

Bagi memastikan pulangan yang optimum*

Sekiranya lokasi dicadangkan atau dipilih tidak menepati sasaran pendapatan, FGV memberikan jaminan bagi khidmat memindahkan lokasi niaga ke lokasi yang lain secara percuma*.

*Tertakluk kepada terma dan syarat.